הגיון ומשמעות


הגיון ומשמעות

בדורנו הנערים מודעים לשאלות אמוניות מגוונות. הם דורשים תשובות טובות ולא מסתפקים בתירוצים.

בשביל לסייע להם אנו צריכים לדעת את התשובות הקיימות לשאלות שלהם. 

הקורס יעזור לנו ולהם להכיר תשובות אלו. 

אתר זה נבנה באמצעות